Obnova zahrady základní a mateřské školy v Praze-Kolodějích

ZŠ a MŠ Koloděje navštěvuje kolem 150 dětí: předškoláků a žáků prvního stupně. Společná budova rozděluje zahradu do dvou částí: na menší předzahrádku a vlastní, poměrně rozlehlou zahradu. Právě ta prodělala díky programu Zahrada hrou zásadní přeměnu v „Kolodějovu zahradu života".

Cílem projektu bylo vytvořit zahradu, která bude děti inspirovat, posilovat jejich vztah k přírodě a životnímu prostředí, která jim nabídne pestrou paletu podnětů podobně jako les, potok, skála nebo louka a zároveň bude fungovat jako celoroční učebna pod širým nebem i místo společných setkání a tradičních akcí. Prostor je dnes rozdělen do čtyř zón, které představují jednotlivé živly – vodu, oheň, vzduch a zemi. S každým z nich se děti mohou seznámit a bezpečně s ním experimentovat. Propojuje je symbolický otisk stopy skřítka Koloděje v podobě červené betonové stezky vlnící se zahradou. Na přípravě i náročné realizaci projektu se podíleli učitelé, děti a rodiče, zástupci města, dobrovolníci z řad místních lidí i další nadšenci a dárci. 

výběr projektuGrantová výzva 2013
realizace2013–2016
náklady1,5 mil. Kč
grant800 tis. Kč
projektantMgA. Marcela Steinbachová, Ing. Pavlína Malíková
výtvarníkDoc. ak. mal. Jaroslav E. Dvořák, PhDr. Stanislav Špoula
dodavatelGardenline s.r.o.
rozloha3 650 m2